Chí Linh Tours & Services

Đồng hành cùng Chí Linh Tours

1 714.531.2114
Tours
Services
Direct Us
Tour Guide
Nhật Ký Chí Linh Tours 

 

VIDEO Tour 27, 28, 29 May 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Eg7nY9YIgnM

 

VIDEO Tour 9, 10, 11 April 2017

https://www.youtube.com/watch?v=-LSjyxmFc4I

 

VIDEO Tour 19, 20, 21 March 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Wlp1xOk0j4o

 

VIDEO Tour 5 March 2017

https://www.youtube.com/watch?v=RAm5uy4kbCM

 

VIDEO Tour 18, 19, 20 Feb. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=2wS9ja7_lGY

 

VIDEO Tour 5 Feb. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=-c_ud_F6y2k

 

VIDEO Tour 8 Jan. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=lLUlg0Gu2qQ